Managed Network Security oplossingen voor netwerkbeveiliging, anti-spam, antivirus, backup en herstel  
Contact
Privacybeleid

Aessence respecteert uw privacy en heeft een actief anti-spam beleid. Wij gaan dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens. Uiteraard houden wij ons aan de wettelijke voorschriften op dit gebied.

In dit document willen wij open en duidelijk aangeven voor welk doel en op welke wijze Aessence persoonsgegevens bewaart en verwerkt. Dit document heeft uitsluitend betrekking op interacties tussen u en Aessence. Op onze website staan diverse links naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze aanbieders

Welke gegevens worden verwerkt
Aessence registreert en verwerkt uitsluitend zakelijke informatie, inclusief contactpersoonsgegevens.
Door u, bijvoorbeeld via een web formulier of telefonisch, verstrekte persoonlijke gegevens worden door Aessence uitsluitend voor eigen gebruik geregistreerd en kunnen onder meer uw naam, telefoonnummer(s) en e-mail adressen omvatten.

Het is ook mogelijk dat wij gebruik maken van lijsten met namen die wij uit openbare bron of van derden verkrijgen. Voor dit laatste maken wij uitsluitend gebruik van gerenommeerde partijen, waaronder Cendris en Kompass.

Informatie wordt opgeslagen in onze administratie en relatiebeheersysteem en wordt gebruikt om u te informeren ten aanzien van onze producten en diensten en voor overige gebruik zoals dat voortvloeit uit de zakelijke relaties die wij met (potentiële) klanten en leveranciers onderhouden.

Communicatiekanalen
Aessence maakt een onderscheid tussen marketing en acquisitie (M&A) activiteiten en overige activiteiten zoals orderverwerking en administratie. Wij gebruiken hoofdzakelijk de volgende persoonlijke kanalen om te communiceren met onze zakelijke relaties:

  • Telefoon
  • E-mail
  • Post

Indien u niet via een of meerdere van deze kanalen voor M&A activiteiten benaderd wilt worden kunt u dit aangeven. Dit kan telefonisch of per e-mail naar privacy@aessence.nl. Indien u een eMailing van ons ontvangen heeft, kunt u zich daarvoor ook afmelden door middel van de link onder aan in de eMailing. We zullen dan een redelijke inspanning doen om aan uw wens te voldoen.

Ten aanzien van overige communicatie kunnen wij, met enige beperkingen, rekening houden met uw voorkeuren. Deze kunt u aan uw contactpersoon binnen Aessence doorgeven.

Nieuwsbrieven
Het is mogelijk om u op te geven om bepaalde nieuwsbrieven per e-mail te ontvangen. De adreslijst voor deze nieuwsbrieven wordt apart beheerd, maar kan gekoppeld zijn aan registratie voor een bepaald product of dienst.

Indien u een bepaalde nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen kunt u gebruik maken van de link onder aan in de nieuwsbrief om u af te melden.

Website
Het doel van de website is het verstrekken van algemene informatie over onze producten en diensten aan (potentiële) klanten. Via de website kunnen ook aanmeldingen en contactaanvragen worden verwerkt. Gegevens ten aanzien van het gebruik van onze website wordt in geanonimiseerde vorm verwerkt om inzicht te verkrijgen in het bezoek van de site.

Cookies
De Aessence website maakt geen gebruik van zogenaamde “Cookies?. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt geplaatst door de beheerder van een website. Cookies kunnen worden gebruikt om u als bezoeker te herkennen.

Bewaring en beveiliging persoonsgegevens
Aessence verzamelt en bewaart de verkregen persoonsgegevens in een database die conform de huidige stand van techniek beveiligd is tegen verlies van de gegevens of tegen enige vorm van onrechtmatige inzage of verwerking.

Inlichtingen en klachten
Vragen, opmerkingen of klachten over dit Privacybeleid kunnen per e-mail worden gericht aan privacy@aessence.nl.

Contactgegevens
Aessence
Computerweg 11
3542 DP  Utrecht
Nederland

Tel. (0346) 555 818

E-mail: privacy@aessence.nl

HomeOver ons DienstenOplossingenContactAessence © 2006-2010 • Privacy Policy

Bezoekadres: Marketing 32b, 6921 RE Duiven
Tel: (0346) 555 818, Email: info@aessence.nl